L.A.W.T.  Liquid Applied Waterproofing technology

Afdichten van constructieve gebouwdilataties  (Pro-joint)

Parkeerdaken en parkeerdekken zijn vaak grote oppervlakken die zwaar belast worden. De constructieve dilataties vangen bewegingen, uitzettingen en dynamische verkeerslasten op. Alleen indien ook deze dilataties duurzaam zijn afgedicht kan de vloerafwerking van het parkeeroppervlak de betonnen ondergrond beschermen.Het Triflex ProJoint systeem is een flexibele oplossing voor berijdbare voegen in parkeergarages. Het tijdens de applicatie vloeibare voegafdichtingssysteem kan zich volledig aan iedere voeg aanpassen. Op deze manier worden niet alleen rechtlopende, maar ook afwijkende dilatatieconstructies naadloos en duurzaam afgedicht. Met het Triflex ProJoint systeem kunnen verschillende dilatatiebreedtes en zelfs hoogteverschillen worden overbrugd.

 

voor meer informatie : info@lawt.be