L.A.W.T.  Liquid Applied Waterproofing technology

Slijtlagen voor hellingbanen (PDS-R)

Door de tractie van een voertuig bij zowel op- als neergaand gebruik wordt de hellingbaan van een parkeergarage doorgaans extreem zwaar belast. Dit neemt sterk toe bij een draaiende beweging van het voertuig en bij een hoog verkeersaanbod. De duurzaam beschermende slijtlagen van de Triflex systemen voor hellingbanen bestaan onder andere uit mandurax of basaltsplit, waardoor de tractie en het wringen van verkeer optimaal wordt opgevangen. Daarnaast worden gecompliceerde details, vaak de zwakke plekken bij de overgang van hellingbaan naar vloerveld, naadloos in het geheel ge´ntegreerd en volledig gewapend afgedicht.

De Triflex hellingbaan systemen zijn toepasbaar op bijna iedere ondergrond en op af-en opritten die zijn voorzien van verwarmingsystemen. De Triflex systemen voor hellingbanen zijn leverbaar in twee varianten

voor meer informatie : info@lawt.be