L.A.W.T.  Liquid Applied Waterproofing technology

Coatingsysteem voor stallingsgarages (CPS-C)

In grote steden worden steeds meer auto’s onder de grond geparkeerd en dat is vaak geen pretje. Deze parkeergarages zijn nog al eens sombere spelonken met steriele lampen aan een ,dreigend laag plafond. Naakt beton aan alle kanten dat alleen functioneel is. In films wordt men er nog al eens overvallen of uit de weg geruimd. Niemand wil er eigenlijk langer blijven dan noodzakelijk is. Dit kan heel anders. Uw parkeerlocatie behoort een plek te zijn waar uw klanten graag komen en zich veilig voelen.Het Triflex CPS-C systeem is een duurzaam coatingsysteem voor ondergrondse parkeervloeren voor zowel nieuwbouw als renovatie. 
Het systeem is bijzonder geschikt voor ondergrondse parkeergarages die intensief worden gebruikt door bijvoorbeeld winkelend publiek, en waar met een minimale toepassing van kunstlicht toch een uitnodigende ruimte ontstaat. Uw parkeergarage wordt op deze manier een locatie waar mensen zich op hun gemak voelen en waarvan u kunt zeggen, dat die voldoet aan de meest recente inzichten en normen over kleuren- en lichtniveau.

voor meer informatie : info@lawt.be