L.A.W.T.  Liquid Applied Waterproofing technology

Triflex geisoleerde parkeerdaken (CIS)

Door de voortdurende groei van steden en binnenstedelijke herinrichting is er steeds meer behoefte aan parkeerruimte. De ruimte op de grond is duur en beperkt en daarom wordt vaak naar andere oplossingen gezocht, bijvoorbeeld parkeerruimte op een dak. Bij de keuze van het parkeren op het dak worden hoge eisen gesteld aan de zekerheid van een afdichtingssysteem, vooral om lekkage naar onderliggende ruimten te voorkomen.Daarnaast is het door de frequente belasting van voertuigen boven leefruimten noodzakelijk dat het berijdbare oppervlak wordt voorzien van een duurzame afdichting.Om dit te kunnen garanderen biedt Triflex een totaal concept voor het afdichten van parkeerdaken. Dit concept omvat niet alleen een berijdbare afdichting van het parkeerdek, maar in de totale opbouw wordt eveneens isolatie en een drukverdeellaag aangebracht.   Voordeel bij het toepassen van een direct berijdbare afdichting is dat losse onderdelen achterwege worden gelaten. Ook onstaat een brede keuze in kleuren en structuren die goed aan de omgeving van een gebouw aangepast kunnen worden.

voor meer informatie : info@lawt.be